Våra produkter

Vi har valt våra leverantörer bland de väletablerade, kvalitetssäkrade och miljöinriktade. Flera av leverantörerna representerar världskoncerner såsom Fuchs, Castrol, Akzo, SCA, Air Liquide, Smurfit och Beiersdorf. Inom de produktområden vi valt att arbeta kan vi tillsammans med våra leverantörer täcka de allra flesta av Dina behov.

Många av våra produkter ryms inom kategorin ”Farligt gods” och kräver därför ofta speciell hantering. Där det så krävs bifogas säkerhetsdatablad med våra leveranser. Bladen innefattar bl a innehållsdeklarationer och hanteringsbeskrivning.

 Vi levererar med egen bil inom Mälardalen och via bud inom hela Sverige. Detta då våra varor oftast är farligt gods och inte kan skickas via vanliga fraktbolag.