Fuchs & Statoil – Turbinolja för kraftindustri

TurbWay SE

Högpresterande turbinvätska för turbiner, reglersystem och hydraulsystem för luckor i vattenkraftanläggningar. Produkten är baserad på för ändamålet speciellt utvecklade syntetiska estrar. Produkten har mycket hög beständighet mot oxidation och hydrolys. De tribologiska egenskaperna medför minskad energiförlust i lagren. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Tack vare sin unika sammansättning ger produkterna samma oljefilmstjocklek som vanliga mineraloljor och PAO-baserade produkter. Vid lagersmörjning ger TurbWay SE samma filmtjocklek som ISO VG 68. Samtidigt blir förlusteffekterna lägre.

TurbWay SE LV

Högpresterande turbinvätska för turbiner, reglersystem och hydraulsystem för luckor i vattenkraftanläggningar. Produkten är baserad på för ändamålet speciellt utvecklade syntetiska estrar. Produkten har mycket hög beständighet mot oxidation och hydrolys. De tribologiska egenskaperna medför minskad energiförlust i lagren. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Tack vare sin unika sammansättning ger produkterna samma oljefilmstjocklek som vanliga mineraloljor och PAO-baserade produkter. Vid lagersmörjning ger TurbWay SE LV samma filmtjocklek som ISO VG 46. Samtidigt blir förlusteffekterna lägre.

TurbWay GT

TurbWay GT är en produkt för varma turbiner. Sådana applikationer kan lokalt nå temperaturer på mellan 300 och 350°C, något som ställer mycket höga krav på oljans oxidationsstabilitet. TurbWay GT är en turbinolja baserad på syntetisk basolja med tillsatser för att förlänga livslängden på oljan, framför allt när temperaturen är hög. Tester visar mycket god värmetålighet hos oljan. Produkten har också mycket god belastbarhet, vilket är ett krav i moderna marina applikationer där man vill kunna reversera turbinens driftshåll. TurbWay GT har snabb luftavskiljning, vilket motverkar kavitation och därmed slitage på turbinen. Godkännanden enligt produktdatablad för respektive viskositet, 32 eller 46.