Dowcal™

DOWCAL™ finns både som etylenglykol (DOWCAL™ 100) och propylenglykol (DOWCAL™ 200). Propylenglykolen finns även som en livsmedelklassad glykol, som heter (DOWCAL™ N). Vi tillhandahåller både koncentrat och färdigblandad vara.

DOWCAL™ 100 är en etylenglykolbaserad produkt för användning i många applikationer inom HVAC, satsproduktion, läkemedelstillverkning, idrottsanläggningar, värmeåtervinning och mycket annat.

Dowcal™ 100

  • Förbättrad prestanda och korrosionsskydd jämfört med DOWCAL™ 10
  • Fullgott korrosionsskydd från 20% glykolkoncentration vid både höga och låga temperaturer
  • Fri från aminer, nitrit och fosfat
  • Stabil i hårt vatten för att möjliggöra användning med lokalt kranvatten
  • Förstärkt korrosionsskydd för aluminium och andra metaller och legeringar
  • Utökad livslängd – mer än 20 år i ett väl underhållet system

Dowcal­™ 200

Dowcal™ N