Aceton

CAS-nummer: 67-64-1
EG-nummer: 200-662-2 

Synonymer: 2-Propanone, C3H6O, Acetone, Aceton, Dimetylketon, Propanon

Aceton används som lösningsmedel inom plast-, färg-, lack- och limindustrin samt inom pharma industrin. Man kan också använda Aceton som lösningsmedel inom industrin.

Aceton är en färglös, lågkokande vätska med mild lukt.
Den är löslig i vatten, alkohol och i de flesta organiska lösningsmedel.

Emballage:
IBC
Fat
Dunk