Kemikalier

Kemikalier tillhör sedan många år en av hörnstenarna i Barkmans varusortiment. Vi levererar i allt från bulk till mindre emballage.

Vi har turbilar som levererar från vårt eget lager varje dag och förser Södermanland & Västmanland med varor varje dag.
Dessutom har vi tillgång till våra leverantörers distributionsnät med möjlighet att leverera över hela Sverige.

Hos Barkmans har kemikalier alltid varit en hörnsten i vårt sortiment. Idag levererar vi allt ifrån bulk till mindre förpackningar. Vårt sortiment består av bland annat vattenreningskemikalier för flera syften, aceton, adblue, natronlut, salpetersyra, xylen, väteperoxid, ammonik och mycket mer.

Tack vare vårt breda distributionsnät med både egna bilar och bud kan vi leverera snabbt och smidigt över hela Sverige, varje dag.

Vi har ett oerhört brett sortiment av kemikalier och har därför sorterat det i bokstavsordning. Behöver du hjälp att hitta något så tveka inte att höra av dig!

OBS: Minsta kvantitet är alltid en dunk eller säck (25l/25kg)

Våra kemikalier i bokstavsordning

A-Ö

Absol
Absodan
Aceton
Ackumulatorsyra
Actrel
AdBlue
Aktivt kol
Alkylatbensin 2-takt
Alkylatbensin 4-takt
Aluminiumnitratlösning
Aluminiumsulfat
Aluminiumsulfat ALG
Aluminiumsulfatlösning
Ammoniak
Ammoniak 12,5%
Ammoniak 24,5 %
Ammoniumacetat
Ammoniumbifluorid
Ammoniumbikarbonat FG
Ammoniumheptamolybdat
Ammoniumklorid
Ammoniumnitrat
Ammoniumsulfamat
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat AC
Ammoniumsulfatlösning
Ammoniumtiosulfat
Antifoam
Antiklor
Antiklorlösning
Arcol
Arconate
Arcosolv DPM
Arcosolv PM
Arcosolv PMA
Arcosolv PNB
Askorbinsyra
Avfettning Micro
Avjoniserat vatten

Balsamterpentin
Bariumsulfat
Batterivatten
Baypure CX 100 34%
Bensylalkohol
Berol
Bittersalt
Blance Fix
Borax Decahydr
Borax Dehybor
Borax dekahydrat
Borax pentahydrat
Borax-5-hy
Borsyra
Borsyra (Optibor US)
Brennol 25% etanol denaturerad
Brennsol D40
Brennsol D60
Brennsol D80
Brennsol WS40
Britesil C20 2
Britesil H20
Broxosalt
Butandiol-1,4
Butanol- ISO
Butanol-N
Butylacetat
Butyldiglykol
Butyldiglykolacetat
Butylglykol
Butyrolacton (BLO)

Calciumnitratlösning 47%
Campingparaffin
Celite 545
Celite J-150S
Cellulosaförtunning
Chemactrel
Chemcovar DH
Chemcovar V
ChemExxsol
ChemIsopar
ChemSolvesso
Chockklor
Citronsyra
Citronsyra anhydrat
Citronsyra mono
Citronsyra mono BP93
Citronsyra monohydrat
Citronsyralösning 40 %
Citronsyralösning 51 %
Cyanursyra
Cyklohexanon

Dagsklor
Defoamer 100 FI
Defoamer 45
DEHA
Dequest 2066
Dextros
Diacetonalkohol
Diamantabsorb
Diammoniumfosfat
Dibasic ester
Dibutyltennoxid
Dicyandiamid
Dietylenglykol
Dikaliumvätefosfat (K22-01)
Dimetoxypropanol
Dimetyletanolamin
Dinatriumfosfat-2H2O
Dinatriumvätefosfat (N12-40)
Dinatriumvätefosfat-12H2O
Dipropylenglykol
Dissolvine E-39-K (EDTA-4Na) 40% lsg
Dissolvine H-40
Dissolvine NA2 (EDTA-2-Na)
Dowanol DPnB
Dowcal 100
Dowcal 200
Dowcal N

EDTA-4Na
Ekoflock 50-100
Esticlean AS Veg
Estisol 150
Estisol 312
Estisurf A100-40
Estisurf CC02
Estisurf CM01
Estisurf M35
Etanol (denaturerad)
Etanol 25%
E-therm Base
E-therm KBS Bio
E-therm KBS Bio 20 vikt-%
E-therm KBS Bio 25 vikt-%
E-therm KBS Bio 29 vikt-%
E-therm L
Etoxipropanol
Etylacetat
Etylacetat 99,5%
Etyldiglykol
Etylenglykol
Exxsol 80/110
Exxsol D30
Exxsol D40
Exxsol D60
Exxsol D80
Exxsol D100
Exxsol D140
Exxsol DSP 100
Exxsol DSP 140

Filtersand
Flockningsmedel
Fluorkiselsyra 30/35%
Fluorvätesyra 40%
Fluorvätesyra 70%
Fluorvätesyra 75%
Formalin 24,8%
Formalin 37%
Fosforsyra 35% FG
Fosforsyra 75% FG
Fosforsyra 85% FG
Förtunning B14 Cellulosa

Gatusalt väck
Gips
Glukonsyra
Glukonsyra 50%
Glycerin
Glycerin
Glykol
Glykol (etylen)
Glykol (propylen)
Glykol BS6580/92
Glykol OEM 774C
Glykol OEM 774F
Glykol SG Blå
Glykol SG Gul
Glykol SG Röd
Glykoler för kyl- och värmesystem
Glykolsyra 70E
Glytherm 10
Glytherm 20

Harbolite
Harbolite 900S
Havssalt
HEDTA
Heptan
Hydratkalk
Hydrazinhydrat
Hydrocarb
Hydroxyättiksyra
Hyflo supercel

Industribensin
Isopar G
Isopar H
Isopar L
Isopar M
Isopropanol
Isopropanol 97-99 %
Isopropanol 99,5 %
Isopropylalkohol
Isättika

Järnklorid
Järnkloridlösning
Järnsulfat
Järnsulfatlösning

Kalcinerad soda
Kalciumhydroxid
Kalciumhypoklorit
Kalciumhypoklorit, granulat
Kalciumhypoklorit. tabletter
Kalciumkarbonat
Kalciumklorid
Kalciumklorid FG
Kalciumklorid 75/80% (Vägsalt)
Kalciumkloridlösning
Kalciumkloridlösning 35% FG
Kalciumnitrat
Kalciumnitratlösning
Kalilut 46%
Kaliumbromid
Kaliumcyanid, granuler
Kaliumdikromat
Kaliumdisulfit
Kaliumdivätefosfat FG
Kaliumferricyanid
Kaliumfluorid
Kaliumhydroxid 90-92 %
Kaliumhydroxid 91%
Kaliumhydroxid depuratum
Kaliumkarbonat (Pottaska)
Kaliumkarbonatlösning 40 %
Kaliumklorid
Kaliumklorid TE
Kaliummetabisulfit FG
Kaliumnitrat
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat AWWA
Kaliumsorbat
Kaliumsulfat
Kaliumsulfat (41,5% K)
Kaliumtripolyfosfat lsg (K15-03)
Kalivattenglas
Kalivattenglas K11
Kalk
Kallavfettning
Kallavfettning C10/C13
Kallavfettning D80
Kallavfettning lågaromatisk
Kaprylsyra
Karbid
Kaustiksoda
Kaustiksoda, pärlor
Kemesolv 95 (86% etanol)
Kemesolv 99 (90% etanol)
Kemesolv 99 f (90% etanol)
Kinesisk träolja
Kiselgur celite
Klor granulat
Klor puckar
Klor tabletter
Kloramin T
Koboltacetat
Koboltnitratlösning
Koppar(II)sulfat-5-H2O AC
Kopparnitratlösning 38%
Kopparsulfat
Krita
Kromsyra
Kromsyra 99%
Kylarglykol
Kylarglykol (etylen)
Kylarglykol (propylen)
Kylarglykol BS6580/92
Kylarglykol OEM 774C
Kylarglykol OEM 774F
Kylarglykol SG Blå
Kylarglykol SG Gul
Kylarglykol SG Röd
Kylarglykoler för kyl- och värmesystem
Köldbärarsprit

Lacknafta
Lacknafta lågaromatisk
Lampolja
Linolja kokt
Linolja rå
Litiumhydroxid
Lysfotogen

Magnesiumklorid
Magnesiumnitratlösning
Magnesiumoxid
Magnesiumstearat
Magnesiumsulfat
Metanol
Metoxipropanol
Metoxipropylacetat
Metyldietanolamin
Metylenklorid
Metyletylketon
Metylisobutylketon
Mjölksyra
Modellgips
Modellgips A
Molybdendisulfid
Monoammoniumdivätefosfat (A31-01)
Monoetanolamin
Monoetanolamin 99%
Monoetylenglykol
Mononatriumdivätefosfat-2H2O (N11-03)
Mononatriumfosfat
Myrsyra
Myrsyra 85%
Målarterpentin

Natiumkarbonat
Natriumacetat
Natriumacetat-3H2O
Natriumbensoat
Natriumbensoat EDF
Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat AC E 500
Natriumbikromat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfitlösning
Natriumbisulfitlösning 38%
Natriumcyanid
Natriumcyanid, briketter
Natriumdisilikat
Natriumdisulfit
Natriumditionit
Natriumditionit 90%
Natriumfluorid
Natriumformiat
Natriumglukonat
Natriumhexametafosfat
Natriumhydroxid, flakes
Natriumhydroxid, mellanpärla
Natriumhydroxid, mikropärlor
Natriumhydroxid, pärlor
Natriumhypoklorit
Natriumhypokloritlösn RVH
Natriumkarbonat lätt
Natriumkarbonat tung
Natriumklorat 40%, 50 %
Natriumklorid
Natriumklorid, granular
Natriumklorid, sten 1-3
Natriumklorid, tablett
Natriumklorit 31 %
Natriumklorit 7 %
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit FG
Natriummetasilikat
Natriummetasilikat-5H2O
Natriummolybdat
Natriumnitrat
Natriumnitrat 99% SY
Natriumnitrat NA
Natriumnitratlösning 40%
Natriumnitrit
Natriumnitrit AC
Natriumnitritlösning 33 %
Natriumperkarbonat
Natriumpersulfat
Natriumpolyfosfat
Natriumstannat
Natriumstearat
Natriumsulfat
Natriumsulfat (anhydrat)
Natriumsulfid
Natriumsulfit
Natriumsulfit P (anhydrat)
Natriumtetraborat
Natriumtiocyanat
Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat-5H2O (antiklor)
Natriumtripolyfosfat MD
Natriumwolframat
Natriumvätekarbonat
Natronlut
Natronlut 10%
Natronlut 25%
Natronlut 25% RVL
Natronlut 45%
Natronlut 45% RVL
Natronlut 50%
Natronvattenglas
Natronvattenglas 38/40 BE
Natrosol 250 mbr
Nessol D40
Nessol D65
Nessol D80
Nessol White Spirit
Nickelklorid
Nickelsulfat
n-Metylpyrrolidon
NMP
n-Paraffin
n-Paraffin C10-C13
N-propanol
NTA
NTA-lösning
NTA-Pulver

Oxalsyra

P G Antifrost
Paraffin
Paraffinolja (S15)
Paraffinolja (S68)
PAX-16
PAX-21
PAX-XL100
PAX-XL60
Perkloretylen
pH Höj
pH Stabil
pH Sänk
Pimpsten
Pionier 52/54 pastiller
PIX 111
Polyaluminiumkloridlösning
Polyetylenglykol (Peg 200)
Polyetylenglykol (Peg 400)
Polyetylenglykol 400
Polypropylenglykol 2000
Pricerine 9099 99,7%
Pricerine 9099 99,7% R
Propylenglykol
Propylenglykol inhiberad
Propylenglykol inhiberad röd
Propylenglykol med korrosionsinhibitor (för kylsystem)
Propylenglykol teknisk
Propylenglykol USP
Propylenglykol USP
Propylenkarbonat

Rapsmetylester (RME)
Resin cleaner
Ricinolja
Rödsprit

Sackarin, natrium
Salmiak
Salpetersyra
Salpetersyra < 5 %
Salpetersyra 20-62%
Salpetersyra 5 -19 %
Salpetersyra 53%
Salpetersyra 62%
Salpetersyra 62% KR
Salpetersyra 62% tekn
Salt Broxosalt 6/15
Salt effekt gatu (Natriumklorid)
Salt Medelhavs
Salt tabletter Broxetten
Salt Vacum
Saltsyra
Saltsyra < 10 %
Saltsyra 10-24 %
Saltsyra 25-34 %
Saltsyra 34 %
Saltsyra 34 % kemiskt ren
Saltsyra RVS 34%
Sedipur AF 403
Sedipur TF2-TR
Sequion
Släckt kalk 20 kg (kalciumhydroxid)
Släckt kalk, teknisk kvalité
Släckt teknisk kalk
Soda kalc lätt (natriumkarbonat)
Soda kalc tung (natriumkarbonat)
Solvent nafta
Solvesso 100
Solvesso 150
Spisbränsle
Spolarvätska citron
Spolarvätska koncentrat
Spolarvätska mix
Stearinsyra
Stuckgips (Kalciumsulfat)
Sulfaminsyra
Sulfaminsyralösning 20%
Suprasel
Suprasel Fine (lejonsalt med AC)
Svavelsyra 15-96%
Svavelsyra 37%
Svavelsyra 50%
Svavelsyra 50-96% kemiskt ren
Svavelsyra 96%
Svavelsyra 96% KR
Swedbrine
Sweflock
Syntetisk förtunning

Talk
Talk vit
Tannin
Tenn(II)Oktoat
Tetrahydrofuran
Tetrakaliumpyrofosfat
Tetrakaliumpyrofosfat TKPP
Tetranatriumpyrofosfat FG (N14-30)
Thinner 20200
Thinner A28
Thinner A46
Thinner Elektra
Thinner L2
Thinner R1
Titandioxid
Toluen
Tributylfosfat
Trietanolamin
Trietanolamin 99%
Trietanolamin T85 (15% DEA)
Trifluorättiksyra
Trikloretylen
Trikloretylen SMD
Trinatriumcitrat-2-H2O FG
Trinatriumfosfat
Trinatriumfosfat-12-H2O (N23-01)
Träolja
Tändvätska

Urea (AdBlue)
Urealösning

Vakuumsalt P
Varsol 40
Vaselin
Vatten demineraliserat
Vattenglas
Vinsyra
Väteperoxid
Väteperoxid 8-34%
Väteperoxid 19%
Väteperoxid 19% TE
Väteperoxid 19% Teknisk
Väteperoxid 35%
Väteperoxid 35% A-35
Väteperoxid 35% TE
Väteperoxid 35% Teknisk
Väteperoxid 35-49,5%
Väteperoxid 50%
Väteperoxid 50% TE
Väteperoxid 50% Teknisk

Xylen

Zinkkarbonat
Zinkklorid
Zinkoxid
Zinkoxid (Zinkvitt)
Zitrec LC (Propylenglykol)
Zitrec MC (Etylenglykol)

Ättiksyra
Ättiksyra 10-24 %
Ättiksyra 25 -89 %