Pellets

Pelletsanvändningen ökar idag kraftigt på den svenska marknaden. Barkmans har i alla tider levererat produkter för uppvärmning, främst eldningsolja. (Vi har faktiskt en gång i tiden levererat fotogen med häst och vagn till våra kunder.)

I takt med eldningsoljans minskade betydelse har vi sedan några år satsat hårt på att marknadsföra pellets som det nya uppvärmningsalternativet. Idag levererar vi högkvalitativ norrlandspellets från Bionorr.

Vi levererar pellets på pall, i storsäck eller i bulk – välj det som passar dig!

SCA - Bionorr Pellets

Bionorrpellets är ett av de varumärken inom villapellets som växt mest de senaste åren. Samtidigt har flera tillverkare valt att minska sin produktion och sin service. Till följd av den ökade efterfrågan på SCAs kvalitetspellets tillverkas idag SCAs pellets vid flera anläggningar, för att trygga försörjningen för fler kunder. Tack vare spridda produktionsenheter gynnas miljön genom minskade transportsträckor eftersom leverans till kund sker från närmaste produktionsenhet.

2015 testade Råd & Rön 8 mm Bionorrpellets tillverkad i Härnösand och den blev utsedd till Bäst i test.
Vi garanterar likvärdiga egenskaper för all pellets som säljs i SCAs varumärken.
SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Pelletsen tillverkas av FSC-certifierat spån. SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus.

 • Småsäck (16 kg x 52 säck/pall)
 • Storsäck (600kg/säck)
 • Bulkleverans
 • Småsäck (16 kg x 52 säck/pall)
 • Småsäck (14 kg x 60 säck/pall)

960 kg/pall

Leveransstäder Pellets

Finns inte din ort med? Ring oss så försöker vi lösa det ändå!

Stallpellets

Vi säljer stallpellets tillverkad utav SCA. Den består av komprimerat svenskt sågspån från svensk tall och gran, utan tillsatser, och kommer ifrån närområdet kring SCAs sågverk i Stugun, Jämtland. Sågspånet mixas till en optimal blandning och pressas sedan i en särskild matris, inte densamma som för bränslepellets, för att ge bästa uppsugningsförmåga. Sågspånet bildar en mjuk, stabil spånbädd med en fukthalt du själv kan styra.

En annan fördel med stallpellets är att gödselstacken inte bygger på lika mycket, eftersom minimalt med material följer med gödseln. Det ger dig som användare en daglig tidsvinst då det blir lättmockat i stallet!

 • Dammfritt efter vattning
 • Ren naturprodukt utan tillsatser
 • Lättmockat och tidsbesparande
 • Minimal mängd medföljer gödseln
 • Lätt att transportera, lagra och hantera
 • Hög uppsugningsförmåga
 • Tillgängligt året om
 • Ekonomiskt
RäkneexempelKutterspån 25 kg/balStallpellets 14 kg/säck
Uppstart3 balar7 säckar
Drift/vecka1 bal1 säck
Drift årsbasis52 balar52 säckar
Totalt/år55 balar59 säckarÅtgången av stallpellets är cirka 59 säckar per år.

1 pall stallpellets innehåller 60 säckar, vilket är lätt att förvara och tar minimalt med plats!

Vid användning skall stallpellets vattnas. Efter vattning sväller Stallpelletsen och mängden ökar 3-4 gånger. Därefter faller den isär och ger en ljus, fräsch spånbädd.

Bilden till höger visar hur mycket pelletsen ökar i volym efter att den vattnats, svällt och fallit isär!

Vid nystart av spånbädd går det åt cirka 6-8 säckar á 14 kilo till en box på cirka 10 m3. Vattna ca 8-10 liter per säck!
Den största åtgången i material och tid är alltså vid iordningställandet. Sedan fyller man på efter behov. Brukar man fylla på en spånbal i veckan motsvarar det ungefär en säck Stallpellets i veckan.