Pellets

Pelletsanvändningen ökar idag kraftigt på den svenska marknaden. Barkmans har i alla tider levererat produkter för uppvärmning, främst eldningsolja. (Vi har faktiskt en gång i tiden levererat fotogen med häst och vagn till våra kunder.)

I takt med eldningsoljans minskade betydelse har vi sedan några år satsat hårt på att marknadsföra pellets som det nya uppvärmningsalternativet. Idag levererar vi högkvalitativ norrlandspellets från Bionorr.

Vi levererar pellets på pall, i storsäck eller i bulk - välj det som passar dig!

Pellets 8 mm:
- Småsäck (16 kg x 52 styck/pall)
- Storsäck (600 kilo/säck)
- Bulkleverans

Pellets 6 mm
- Småsäck (16 kg x 52 styck/pall)

Stallpellets
- Småsäck (14 kg x 60 styck/pall)

Loggs
- 960 kg/pall

Tryck här för att se vart vi levererar!