Kemikalier

Kemikalier tillhör sedan många år en av hörnstenarna i Barkmans varusortiment. Vi levererar i allt från bulk till mindre emballage.

Vi har turbilar som levererar från vårt eget lager varje dag och förser Södermanland & Västmanland med varor varje dag.
Dessutom har vi tillgång till våra leverantörers distributionsnät med möjlighet att leverera över hela Sverige.

Ett axplock ur vårt sortiment av kemikalier:
 • Aceton
 • Ammoniak
 • Fluorvätesyra
 • Järnklorid
 • Kalciumklorid
 • Kaustiksoda
 • Natriumbisulfit
 • Natriumhydroxid
 • Natriumhypoklorit
 • Natriumnitrit
 • Natronlut
 • Saltsyra
 • Salpetersyra
 • Svavelsyra
 • Väteperoxid
 • Xylen

Är du på jakt efter kemikalier? Tryck nedan för att se vårt kemikaliesortiment!

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Z, Ä.


För fler kemikalier i vårt produktsortiment, kika i produktöversikten i menyn till vänster.

Vattenrening

När det gäller vattenrening har vi produkter för:

Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer

Önskar du som privatperson köpa väteperoxid eller salpetersyra av oss?
Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen.
Det gäller följande produkter:
 • Mer än 12 viktprocent väteperoxid
 • Mer än 30 viktprocent nitrometan (motsvarar ca 23 volymprocent nitrometan i typiska bränsleblandningar för modellfarkoster)
 • Mer än 3 viktprocent salpetersyra

Tillståndskrav

Enskilda personer, vilket innebär "varje fysisk person som agerar i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke" (det som i dagligt tal kallas privatpersoner).

Mer om dessa regler, blanketter för tillstånd och annat matnyttigt hittar du här!