Barkmans

Barkmans är ett företag med anor. Företaget startades i Eskilstuna redan 1920 av Axel Barkman.

Barkmans har under åren främst förknippats med olja och har av många betraktats som just ett oljebolag. Barkmans har dock alltid varit mer än bara olja. Oljesidan har under senare år, p g a utvecklingen på oljemarknaden, snarare tonats ner och verksamheten är idag främst inriktad på att serva industrin och vara ett försthandsval inom våra övriga produktområden.

Barkmans sysselsätter idag 6 personer i egna lokaler i Eskilstuna. Vår geografiska marknad omfattar Södermanland, Västmanland, Närke och delar av Östergötland.

Med rätt produktmix från utvalda miljöinriktade leverantörer, en effektiv lagerhållning och en utvecklad serviceanda har vi kapacitet att bli din förstahandsleverantör.

Anders Einarsson
VD
016-510193
anders@barkmans.se

Alexander Cederlund
Innesäljare
016-514190
alex@barkmans.se

Joel Axelsson
Lageransvarig
joel@barkmans.se

Jan Rapp
Bilreservdelar
070-888 16 16